Obchodné podmienky

Prijatie a vybavenie objednávky

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na ahoj@standartmag.com. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

Popis produktov

Publikácia Standart poskytuje 132 strán kvalitného obsahu o svete kávy a vychádza na štvrťročnej báze. Webstránka Standart.sk poskytuje možnosť objednať si jednotlivé výtlačky individuálne alebo v zľavových balíčkoch. Aktuálne ceny výtlačkov a zľavových balíčkov môžete nájsť v sekcii Predplatné.

 

Fakturácia

Kupujúci zadáva fakturačné údaje do e-shopu a je zodpovedný za ich pravdivosť. Potvrdenie o nákupe a faktúru obdrží automatickým e-mailom na adresu, ktorú uviedol v e-shope.

 

Ochrana osobných údajov

Predajca standart, s.r.o (adresa: Štúrova 3997/140A, 949 01 Nitra, Slovensko, ICO / ID: 47855304) zbiera dáta len pre účely identifikácie pri nákupe v eshope Standart.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.
Potvrdením registrácie súhlasíte s tým, že Standart bude zbierať vaše osobné údaje. Standart zbiera vaše meno, adresu a telefónne číslo pre logistické účely (doručenie zásielky magazínu). K týmto údajom bude mať prístup dodávateľ a prepravca tovaru, ktorý má na starosti priniesť Standart a ďalšie produkty s ním spojené, na vami zadanú adresu.

Vzhľadom k prenosu a prístupu k osobným údajom, ako boli popísané vyššie, sa údaje prenášajú a sú prístupné iba v prípade potreby pri poskytovaní služby a v rozsahu aktivít poskytovateľa služieb. V takom prípade prijímateľ má zmluvný záväzok rešpektovať bezpečnosť a súkromie údajov a zaväzuje sa implementovať potrebné opatrenia.

Vaše údaje sú archivované v zabezpečenej databáze po dobu trvania vášho predplatného. Vaše údaje sa zmažú dva roky po ukončení platnosti vášho predplatného (alebo nákupu iného produktu), alebo skôr na vašu žiadosť.

V prípade, že chcete požiadať o vymazanie vášho záznamu z databázy, môžete tak urobiť prostredníctvom e-shopu alebo zaslaním žiadosti na ahoj@standartmag.com, či na firemnú adresu standart, s.r.o, Štúrova 3997/140A, 949 01 Nitra, Slovensko.

Potvrdením registrácia súhlasíte aj so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu Standart.sk. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese ahoj@standartmag.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

 

Reklamačný poriadok

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

V prípade reklamácie môžete postupovať dvomi spôsobmi - skrz e-shop alebo priamym kontaktovaním na adresu ahoj@standartmag.com.

Pre vrátenie produktu zašlite balík na adresu:

standart, s.r.o.

Štúrova 3997/140A

949 01 Nitra

Slovak Republic

ICO / ID: 47855304

Za náklady spojené s vrátením produktu zodpovedá kupujúci. V prípade vrátenia peňazí nie je poštovné zahrnuté do finálnej sumy.

 

Doprava

Publikáciu Standart posielame doporučene prvou triedou. Cena za dopravu jedného čísla je 1,5 EUR na území Českej republiky a Slovenska, 4 EUR na celom svete. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Zásielka prvou triedou príde na uvedenú poštu  nasledujúci pracovný deň po dni podania

Impressum - firemné údaje

standart, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štúrova 3997/140A, 949 01 Nitra, Slovak Republic
E-mailová adresa: office@standartmag.com
IČO / ID: 47855304